Ict4s.fi zde již není k dispozici. Zkuste místo toho ict4s.org.

Tieto- ja viestintäteknologian työkalut kestävään kehitykseen

Tällä sivustolla kerrotaan kestävästä kehityksestä ja sen toteuttamiseen käytettävistä tieto- ja viestintätekniikan työvälineistä ja -metodeista. Kestävä kehitys on toimintamalli, jolla pyritään jatkamaan tehokasta kehittämistä eri aloilla niin, että kehitys ei koidu uusiutuvien saatikka uusiutumattomien luonnonvarojen riittävyyden kohtaloksi tai päädy lisäämään maailmanlaajuista köyhyyttä. Tieto- ja viestintäteknologian työvälineisiin lukeutuvat muun muassa nykyaikaiset laitteet ja konseptit, kuten päätelaitteet ja tiedonsiirtoon tarkoitetut teknologiat.

Kestävän kehityksen teknologiat luonnossa

Tieto- ja viestintätekniikka tarjoavat erinomaiset työkalut kestävän kehityksen tavoitteluun niin pienessä kuin globaalissakin skaalassa. Niiden avulla voidaan suojella ja käyttää tehokkaammin luonnonvaroja ja uudet teknologiat auttavat säilyttämään ja suojelemaan erilaisia ekosysteemejä. Esimerkiksi GPS-työkaluilla voidaan kartoittaa ja valvoa metsien hakkuita ja välttää liiallinen metsäkato. GPS-työkalut auttavat myös seuraamaan esimerkiksi uhanalaisten eläinten liikkeitä luonnossa ja mahdollistavat siten paremman huolenpidon eläimistä.

Kestävä kehitys kaupungeissa

Maalta kaupunkeihin tapahtuva muuttoliikenne luo rasitteen ympäristölle, mutta tieto- ja viestintäteknologian kestävään kehitykseen tähtäävät keinot ovat jo tuomassa ratkaisuideoita tilanteeseen. Niin sanottu Älykäs Kaupunki -konsepti yhdistää tieto- ja viestintäteknologian työkalut kaupunkiasumisen ongelmiin, minimoiden energia-, vesi- ja liikennesaasteet. Älykaupungit olisivat myös turvallisempia esimerkiksi erilaisten äärisääolosuhteiden vallitessa. Äärisääolosuhteita voivat olla esimerkiksi tulvat tai rajut myrskyt, ja toisaalta älykäs rakentaminen suojaa myös maan sisäisiltä vaaroilta, kuten maanjäristyksiltä.

Globaalia kehitystä

Kaikkea kerättyä tietoa voidaan jakaa mobiiliverkon ja Internetin välityksellä, mikä mahdollistaa usean tahon informoimisen yhtäaikaisesti ja toisaalta luo vakaan pohjan tiedon jakamiselle eri yhteisöjen ja maiden välillä. Tiedonjako auttaa muun muassa köyhien maiden maatalouden hoidossa, sillä köyhille maille jaettu tieto auttaa maita kehittämään maatalouttaan kohti kestävämpää agrikulttuuria. Teknologian levittämisellä ja jakamisella saadaan tuotua aina vain enemmän ihmisiä ja yhteisöjä eräänlaiseen globaaliin kauppaverkostoon, mikä edesauttaa kestävää kehitystä ja laajentaa markkinoita.

Globaaleista verkostoista ja teknologian leviämisestä hyvä esimerkki ovat nettikasinot. Suomicasino esittelee tämän alan toimijoita ja pureutuu alan tärkeisiin kysymyksiin.